Rev├şzia bleskozvodu

Rev├şzia bleskozvodu vie u┼íetri┼ą nemal├ę peniaze, ─Źi u┼ż t├Żm ┼że pred├şdete po┼żiaru alebo pred├şdete pokute v pr├şpade nesplnenia z├íkonnej povinnosti. Pre domy, bytov├ę domy, hotely aj firmy. Rev├şzie vykon├ívame v celom Nitrianskom kraji a okol├ş

─îo je bleskozvod respekt├şve LPS ?


Bleskozvod alebo LPS (Lighting Protectin System) je zariadenie, respekt├şve vonkaj┼íia ochrana chr├íniaca pred ├║derom blesku.

Vonkajšia ochrana (bleskozvod) sa skladá z:

  • zachyt├ívacia s├║stava,
  • zvody a sk├║┼íobn├ę svorky,
  • uzem┼łovacia s├║stava.

Poznáme dva druhy bleskozvodov:

  • pas├şvny bleskozvod,
  • akt├şvny bleskozvod.

Ani najdokonalej┼í├ş bleskozvod nedok├í┼że ├║plne ochr├íni┼ą chr├ínen├Ż objekt pred z├ísahom resp. ├║derom blesku. Ka┼żd├Ż bleskozvod iba zni┼żuje mo┼żn├ę dopady a ┼íkody na majetku po z├ísahu/├║deru blesku.

Preto z uveden├ęho d├┤vodu je nutn├ę a povinn├ę oba druhy bleskozvodov prev├ídzkova┼ą v 100% stave, vykon├íva┼ą kontroly, odborn├ę prehliadky a odborn├ę sk├║┼íky (rev├şzie/OPaOS) v stanoven├Żch lehot├ích.

Ako sa rob├ş rev├şzia bleskozvodu?


Rev├şzia bleskozvodu patr├ş medzi komplexn├ę kontroly s meran├şm bleskozvodovej s├║stavy.

Odborn├í prehliadka pri rev├şzi├ş bleskozvodu sa zameriava najm├Ą na :

a) Koncepcia a n├ívrh celkov├ęho rie┼íenia vonkaj┼íej a vn├║tornej ochrany bleskozvodu (LPS) a to, ─Źi je v s├║lade s normou STN EN 62305
b) Kvalita bleskozvodu, utiahnutie a celistvos┼ą spojov bleskozvodu, n├íhodn├ę preru┼íenia a pod.
c) ─îi nie je nejak├í ─Źas┼ą bleskozvodu po┼íkoden├í kor├│ziou
d) V┼íetky vidite─żn├ę uzem┼łovacie pr├şvody bleskozvodu s├║ neporu┼íen├ę a funk─Źn├ę
e) V┼íetky vidite─żn├ę vodi─Źe a s├║─Źasti bleskozvodu s├║ uchyten├ę na mont├í┼żnej ploche a nach├ídzaj├║ sa na spr├ívnom mieste bleskozvodu
f) ─îi sa nevykonali nejak├ę dodatky alebo zmeny chr├ínenej stavby (ve─żmi ─Źasto sa napr├şklad domontuje satelit)
g) ─îi nebol zaznamenan├Ż z├ísah, alebo in├ę po┼íkodenie bleskozvodu
h) ─îi je realizovan├ę spr├ívne ekvipotenci├ílne posp├íjanie
i) Vodi─Źe posp├íjania a prepojenia s├║ spr├ívnej dimenzi├ş, s├║ nepo┼íkoden├ę a spr├ívne in┼ítalovan├ę
j) Dostato─Źn├ę vzdialenosti, ktor├ę maj├║ by┼ą dodr┼żan├ę pri bleskozvode
k) Vodi─Źe posp├íjania, spoje, tienenie zariaden├ş, k├íblov├ę trasy a SPD, ktor├ę maj├║ by┼ą pravidelne kontrolovan├ę a sk├║┼ían├ę.

Odborn├í sk├║┼íka pri rev├şzi├ş bleskozvodu sa zameriava najm├Ą na :

1. Vykonanie meran├ş odporu uzemnenia uzem┼łovacej s├║stavy. Vykon├ívaj├║ sa jednotliv├ę merania ka┼żd├ęho uzem┼łova─Źa a kombinovan├ę merania celej bleskozvodovej s├║stavy. V├Żsledkom by mali by┼ą hodnoty odporu uzemnenia pre jednotliv├ę zvody, pri─Źom by tieto hodnoty nemali prevy┼íova┼ą zemn├Ż odpor viac ako 10 ╬ę.

2. Vykonanie priebe┼żn├Żch meran├ş, hlavne elektrick├║ spojitos┼ą t├Żch ─Źast├ş bleskozvodu, ktor├ę nemohli by┼ą premeran├ę po─Źas prvej in┼ítal├ície alebo neboli pr├şstupn├ę predch├ídzaj├║cej kontrole.

Ako ─Źasto sa rob├ş rev├şzia bleskozvodu ?


Term├şny vykon├ívania rev├şzi├ş s├║ stanoven├ę v vyhl├í┼íke z├íkona ─Ź. 508/2009 Z. z. v pr├şlohe ─Ź. 8

Klasick├Ż bleskozvod

STN 34 1390, s├║bor noriem STN EN 62305-1 a┼ż 5

Hladina ochrany I. a II. (┼íportovisk├í, opery, d├┤le┼żit├ę objekty)2 roky
Hladina ochrany III. a IV. (bytovky, rodinn├ę domy, admin.budovy)4 roky
Objekt s priestorom s nebezpe─Źenstvom v├Żbuchu1 rok

Akt├şvny bleskozvod

STN 34 1398 3:2014STN 34 1391 6:1998, STN 34:1391 Z1-11:2004, STN 34 1391 Z2-5:2007

Stupe┼ł I (ve─żmi d├┤le┼żit├ę objekty, ┼íportovisk├í, opery a pod.)2 roky
Stupe┼ł II. a III. (ostatn├ę objekty)3 roky

Ak├í m├┤┼że by┼ą pokuta za nevykonan├ę alebo neplatn├ę rev├şzie ?


Na z├íklade ┬ž19 „Spr├ívne delikty“ p├şsmeno a) z├íkona ─Ź. 125/2006Z.z. hroz├ş zamestn├ívate─żovi za nesplnenie t├Żchto povinnost├ş ulo┼żenie finan─Źnej sankcie do v├Ż┼íky 100 000 ÔéČ, z├íkaz prev├ídzkovania ─Źinnosti alebo in├Ż trestn├Ż postih.

In┼ípektor├ít pr├íce je opr├ívnen├Ż ulo┼żi┼ą pokutu, ak tento z├íkon neustanovuje inak. Zamestn├ívate─żovi za poru┼íenie povinnost├ş vypl├Żvaj├║cich z tohto z├íkona, z predpisov uveden├Żch v ┬ž 2 ods. 1 p├şsm. a) prvom bode a┼ż tre┼ąom bode a ┼íiestom bode alebo za poru┼íenie z├ív├Ązkov vypl├Żvaj├║cich z kolekt├şvnych zml├║v a┼ż do 100 000 eur, a ak v d├┤sledku tohto poru┼íenia vznikol pracovn├Ż ├║raz, ktor├Żm bola sp├┤soben├í smr┼ą alebo ┼ąa┼żk├í ujma na zdrav├ş, najmenej 33 000 eur Citovan├ę z www.zakonypreludi.sk

Návrat hore